Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Dec 30, 2020

Vilken roll spelar samspelet mellan lärare och elev? En hel del skulle nog de flesta säga - men vad innebär det? Och hur kan det konkret se ut? I ett samtal med Bo Sundblad, läsforskare och pedagog, samtalar jag om detta samspel. Det blir en hel del stickspår, vilket det inte sälla blir under ett dynamiskt...


Dec 25, 2020

I ett samtal med läsforskaren Bo Sundblad talar vi om resultatuppföljningen och den effekt den har på läraren och skolan. Vad är det som händer när man följer upp resultat kontinuerligt under läsårets gång?

  • Vad händer med organisationen?
  • Vad kan man göra med resurserna (dvs lärartid)?
  • Vad går det att se...


Dec 10, 2020

Under hösten 2020 har debatten kring de växande friskolekoncernerna och de resursstarka eleverna som söker sig dit. På ojämna villkor konkurrerar kommunala och fristående skolor.

Bakgrunden till denna debatt är den bok som Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans gav ut i maj 2020. Under hösten kom...