Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Sep 25, 2020

”Den språkfattige blir hämmad i sin sociala kontakt med andra (vilket leder till isolering och ensamhet). Förmågan att utvecklas intellektuellt och emotionellt reduceras; p g a den språkliga otillräckligheten kan man inte inhämta och bearbeta kunskaper, analysera problem, argumentera och ifrågasätta på...


Sep 18, 2020

Marcus Larsson, en halvan av tankesmedjan Balans, hade beskrivit det svenska skolsystemet i allmänhet och friskolesystemet i synnerhet. Jag var tvungen att bege mig till Göteborg för att få en pratstund med Marcus. En dryg timmes samtal skulle kunnat varit minste det dubbla.

Lyssna!!!


Sep 5, 2020

Ledarskap är ett ämne som sällan diskuteras när det gäller skola. Läraren ska vara ledare i klassrummet brukar det heta och rektorn ska vara pedagogisk ledare. Ändå uppdagas det gång på gång att det brister just i ledarskap och informella ledare får ta makten - oavsett om det gäller lärare eller...