Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Apr 24, 2021

I årtionden har riksdagspolitiker lyft fram hur viktigt läraryrket är och att man måste värna lärarkåren. Ändå har det blivit värre och värre för lärare när det gäller både arbetsbörda och ansvar. Trots höga rop om administrationshelvete och bristande nationella prov och urusel kursplan har ingenting...


Apr 10, 2021

Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarnas förening, skrev 5/4-21 en debattartikel i Dagens Nyheter (DN) där han synliggjorde den marginalisering som skett på läromedelsfronten. Tagen av artikelns innehåll bestämde jag mig för att kontakta Per Kornhall för att fråga honom ifall han hade tid för en...


Apr 5, 2021

Det är intressant att Skolverkets tjänstemän så kategoriskt avfärdar Per Måhls inspel om Skolverkets förslag till nytt betygssystem. Jag menar, Per Måhl har ju varit sakkunnig i betygsberedningen, skrivit fyra böcker kring betyg och bedömning och otal artiklar. Per Måhl är verkligen expert och trots det...