Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Jul 23, 2020

Pia Enochsson är en statstjänsteman som jag träffade när jag besökte Myndigheten för Skolutveckling (MSU) för att presentera ett projekt som jag skissat på när det gäller läsning och sökte sponsring för detta. Med projektet blev det ingenting, bara att jag nämnde Läsutvecklingsschemat (LUS) blev det...


Jul 11, 2020

Följer du skoldebatten? Ja, då har du inte missat Sara Bruun. Från Skånes slätter skickar Sara ut sitt budskap om hur viktig skolan och lärarkåren är. Sara är kolumnist i Skolvärlden, skriver debattartiklar och bloggar.

Jag tog mig till Höör, drygt fem mil norr om Malmö för att träffa Sara och samtala om...