Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Nov 23, 2019

Under den stora migrationen 2015 där tusentals människor kom till Sverige och Europa från framförallt Afghanistan och Syrien kämpade Maria med att hjälpa nyanlända. Som SVA-lärare på ett introduktionsprogram på gymnasiet i Botkyrka fick Maria och hennes kollegor kavla upp ärmarna rejält för att på bästa...


Nov 14, 2019

Annas son hamnade i konflikt i skolan. Anna som är jurist och ensamstående förälder försökte få till en bra kommunikation med skolan för att det skulle bli bättre för sonen. Anna försökte inte bortförklara Olivers beteende eller påstå att han var oskyldig. 

Men att sonen hade en annan hudfärg och att han...


Nov 8, 2019

Om du har tre år på dig - hela lågstadiet - kan man få alla elever att läsa flytande då? Ja, säger alla som jag hört få den frågan. När jag ställer följdfrågan om varför vi inte gör det då? Blir det tyst.

Ja, varför gör vi inte det? När vi vet att läsningen har en avgörande del för all inlärning...