Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Jul 29, 2019

Rektorspoddens återkommande gäst är läsforskaren och pedagogen Bo Sundblad, pappa till Läsutvecklingsschemat (LUS). I många år har Bo Sundblad föreläst om läsning, resultatuppföljning, prov & betyg, pedagogiska utgångspunkter och mycket mer. Bo Sundblad är lektor på Stockholms Universitet och har en...


Jul 29, 2019

Ingen som intresserat sig för skolutveckling har väl undgått Hamid Zafar. Rektorn som själv kom som flykting från Afganistan vände utvecklingen på Sjumilaskolan, en skola som ligger i den segregerade förorten Biskopsgåren i Göteborg. Från bråk och stök, med ett vite i mångmiljonklassen från...


Jul 29, 2019

Roy var tidigt ute att kommentera på min blogg. Dessvärre skickade han ett mail till mig där han berättade vem han var och de omständigheter till varför han ville kommentera anonymt. Roy kände sig pressad att inte vara så frispråkig som han varit för det annars skulle ske repressalier mot honom. Jag gjorde...


Jul 18, 2019

Anders Fransson är lokalpolitiker i Norrtälje kommun. Som gäst i rektorspodden representerar han inte sitt parti utan är gäst som Anders Fransson.

Anledningen till att jag vill att Anders ska vara med är för att lyfta fram det politiska och lokala perspektivet.

Även om du som lyssnare inte håller med Anders...


Jul 18, 2019

Hur är det att växa upp i en segregerad förort? Och att gå i skolan där? Meryam, med smeknamnet Mimmi, berättar om hennes upplevelser av att växa upp i Jordbro har betytt för henne. Svårigheter och sammanhållning. Kriminalitet och missbruk. Identitet och hur skolan kan vara kittet i en...