Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Oct 16, 2020

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med beprövad erfarenhet menas den tysta kunskap som lärarkåren sitter på är inte vatten värd. I debatten är det kunnande som finns inom lärare inte vatten värd. Hur ofta hör du lärare som deltar i den offentliga debatten hänvisa sina...


Oct 9, 2020

Hans-Albin Larsson är professor i historia med specialitet mot bland annat skolhistoria och didaktik. Under decennier har han följt svensk skolas utveckling och de aktörer som varit delaktiga att få skolan dit den är idag. Intressant? Det tycker jag verkligen.

Trevlig lyssning!


Oct 1, 2020

Hammarkullen - ett av de särskilt utsatta områdena enligt polisen, styrt av en kriminell släkt som enligt boken Familjen, bygger på en hederskultur. Alltså det som i senaste tidens debatt kallas för Klankriminalitet.

Barnen på Hammarkullsskolan ser de gråa husen ett par hundra meter från skolgården och några...