Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Feb 27, 2021

Läsutvecklingsschemat (LUS) är en baktalat instrument. Vad beror det på? Kanske var Bo Sundblad före sin tid eller också var det så att den genren som står för den naturvetenskapliga sättet att se på läsning har varit för starka och vunnit läskriget. Ni vet det läskrig som rådde mellan olika företrädare...


Feb 8, 2021

Den senaste tiden har det varit en stor snackis i skoldebatten om hur Skolverket på något sätt vill införa någon slags relativ bedömning. En person som reagerade på detta är betygsexperten Per Måhl som var gäst i Rektorspodden 24/2-21 (avsnitt 2). Men hur kan man förstå Skolverkets svar och deras vilja att...