Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Apr 19, 2020

Sällan finns fritidshemmet med i diskussionen när svensk skola debatteras. Vad kan fritids bidra till när det gäller lärandet i skolan? 

Sedan några år tillbaka har fritids verksamhet tydliggjorts i styrdokumentet Lgr 11 samt när det gäller lagstiftning att skolan behöver ha en fritidspedag eller fritislärare...


Apr 11, 2020

Jag blev rekommenderad att ta kontakt med Magnus Duvnäs, rektor för Husbygårdsskolan. ”Ni har liknande syn på den segregerade förorten och brinner båda för att göra skillnad”, sa den vän som uppmanade mig att höra av mig till Magnus. Jag googlade på hans namn och fick tag i kontaktuppgifterna och ringde...


Apr 3, 2020

Under många år har Sören Holdar varit inne på en rad forum och diskuterat skola och pedagogik. Så även på min blogg. Men kloka inlägg som byggt på hans egna kunskaper och erfarenheter har Sören många gånger lagt sitt perspektiv på det jag skrivit. Egna erfarenheter och exempel har gjort mina texter starkare...