Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Mar 29, 2020

Många gånger talas det om att engelskämnet är ett ganska tacksamt ämne att jobba med, eftersom många elever lär sig mycket engelska utanför skolan. I förhållande till de övriga kärnämnena i grundskolan, svenska och matematik, är elevernas kunskaper när det gäller måluppfyllelse och meritvärde relativt...


Mar 22, 2020

Vetenskaplig utveckling - vad är det? Bo Sundblad diskuterar hur vetenskap utvecklas utifrån teori, emperi, nya rön och nya teorier. 

Vetenskapsteori måste man ha i botten, något som svensk universitetsutbildning saknar enligt Sundblad. Lyssna på detta intressanta samtal där Bo Sundblad redogör för hur det...


Mar 14, 2020

Hur lyckas en skolledare lyfta en skola? I det här avsnittet av Rektorspodden samtalar jag med Semira Vikström, bejublad rektor på Visättraskolan i Huddinge, söder om Stockholm. 

Det är inte lätt att få till alla måsten som skolan ska leverera, för alla samhällets problem ska lösas av skolan....


Mar 7, 2020

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt styrdokumenten. Men vad betyder det? Vem påstår att något är vetenskapligt eller inte? 

Just vetenskaplig grund har en oerhört stark status, men varför är det si och så med den grundläggande vetenskapsmetodik? Vet lagstiftaren om det? Bryr...