Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Aug 29, 2019

Inkludering eller exkludering? Under flera år skulle svenska skolbarn till varje pris inkluderas i en stor klass. Specialpedagogiska myndigheter och myndigheter menade att det var varje barns rätt att gå i vanlig klass - oavsett svårighet. Det var skolans plikt att lösa detta. Skuldbeläggning om skolan inte...


Aug 28, 2019

Är det viktigt med en högstadieskola i en segregerad eller socialt utsatt förort? Ja, hävdar jag. På en högstadieskola skapas identitet och sammanhållning. 

Jordbromalmsskolan lades ner på grund av att den var hårt segregerad och Rosengårdsskolan lades ner av skäl som jag inte känner till. Jag tror att det...


Aug 21, 2019

Fredrik Andersson är svensk- och SO-lärare i Sjöbo kommun i Stockholm. Han är också kommun- och disktriksombud för Lärarnas Riksförbund samt skyddsombud.

Fredrik har uppmärksammats för att han nyligen har anmält Sjöbo kommun till Skolinspektionen för att se vilket ansvar politikerna måste rent ekonomiskt...


Aug 10, 2019

Under många år har Haninge kommun lagt ner tid, energi och resurser på att utbilda personal i Collaborative and Proactive Solutions (CPS). Det är den amerikanska psykologen Ross Greene som har utformat en icke konfrontatorisk samtalsmetodik. I det här poddavsnittet samtalar jag med Michelle som idag arbetar...


Aug 8, 2019

Jan Skirfors: Att överleva som lärare i en mångkulturell skola.

När jag började som lärare på Jordbromalmsskolan jobbade Janne som matte- och NO-lärare. Han var en av kulturbärarna på skolan. Jag minns att jag ställde några frågor till honom, bland annat hur de orkade med att dåvarande rektorns...