Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Jan 18, 2020

Tankekvaliteter - vad är det? 

Inom NO- och SO-ämnena myllrar det av begrepp, t.ex. densitet, migration, nativitet men vad innebär dessa begrepp? Det handlar inte om att eleverna ska lära sig definitionen av begreppen utantill i någon slags mekanisk inlärning, utan att undervisningen ska klä begreppen.

Det...


Jan 11, 2020

En fråga som jag ständigt undrar över är varför svensk skola har så många barn som inte läser tillräckligt bra. I många sammanhang och tillfällen har jag ställt frågan ifall det går att få alla elever att läsa flytande på tre år, alltså på lågstadiets årskurs 1-3. ”Självklart”, svarar alla...


Jan 4, 2020

Diskussion kring betyg har genom åren pågått i media, på min blogg och i andra sammanhang. Betyg som bygger på kunskapsstandarder innefattar förkunskapsprincipen. Men vad innebär det?

Varje elev ska erbjudas en undervisning som startar på och utgår från den kunskapsnivå där eleven befinner sig. Det vill...