Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

May 28, 2020

De nationella proven bidrar till en ständig diskussion inom skolan. Hur ser frågorna ut? Bedömningsmallen? Omfånget och tidsåtgången? Ständiga frågor lyfts upp till diskussion och av lärarkåren.

I det här poddavsnittet samtalar högstadielärarna Anna och Helena om hur nationella proven ställer en hel del...