Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Feb 28, 2020

Kanske är Lärarnas Riksförbund (LR) den viktigaste organisationen enligt mig. Varför det kanske ni undrar? Jo, man företräder lärare - renodlat och så får Studie- och Yrkevägledarna vara med (SYV), men that’s it. Och ni som följt min blogg känner till att jag tycker att jag lärarjobbet är samhällets...


Feb 15, 2020

Resultatstyrning - vad är det? Väldigt ofta klumpas mål- och resultatstyrningen ihop med det förhatliga New Public Management (NPM). Som om det vore en del av NPM.

Visst kan det vara så men att politiker och tjänstemän använder mål- och resultatstyrningen synonymt vilket är olyckligt. Detsamma när det gäller...


Feb 8, 2020

Sven Ginsburg har under lång tid varit inblandad i svensk skola i olika sammanhang. Genom att skriva utredningar, intervjua och vara delaktig i företaget Domiga, som jag som rektor jobbade med på Vikingaskola i projektet "Steget före" har Sven kunnat betrakta svensk skola. 

I detta samtal får vi ta del av Svens...


Feb 1, 2020

Vilket ledarskap kräver en mångkulturell skola? Egentligen vilken skola som helst i vilket område som helst?

Henrik Ljungqvist på Ronnaskolan i Södertälje är en rektor som tydligt visar hur viktigt det är med ledarskapet, från skolledning och ner till eleverna. Höga förväntningar på personalen och...