Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Feb 8, 2020

Sven Ginsburg har under lång tid varit inblandad i svensk skola i olika sammanhang. Genom att skriva utredningar, intervjua och vara delaktig i företaget Domiga, som jag som rektor jobbade med på Vikingaskola i projektet "Steget före" har Sven kunnat betrakta svensk skola. 

I detta samtal får vi ta del av Svens långa erfarenhet och snudda vid de betraktelser som Sven har gjort. Vad han sett och upplevt. Ett spännande samtal som jag hoppas väcker tankar och funderingar.

Trevlig lyssning!