Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Feb 15, 2020

Resultatstyrning - vad är det? Väldigt ofta klumpas mål- och resultatstyrningen ihop med det förhatliga New Public Management (NPM). Som om det vore en del av NPM.

Visst kan det vara så men att politiker och tjänstemän använder mål- och resultatstyrningen synonymt vilket är olyckligt. Detsamma när det gäller lärare och rektorer som inte ser eller begriper skillnaden. Absolut inget mörk över dessa yrkesgrupper, jag har många gånger på min blogg tagit upp den uteblivna fortbildningen när det gäller både Lpo 94 och Lgr 11.

Lyssna på Bo Sundblads resonemang kring resultatuppföljning. 

Trevlig lyssning