Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Dec 28, 2019

Vad är det för skillnad på fenomen och förklaring? Ganska ofta blandas dessa begrepp ihop där ett fenomen inte lämnas mer än en förklaring Kanske kan det finnas olika tänkbara orsaker till ett fenomen.

I detta poddavsnitt talar Bo Sundblad om vetenskapsteori och hur svensk högskola och universitet inte har...


Dec 21, 2019

Ganska länge har jag bloggat om skillnaden mellan vetenskap och ideologi. Jag har vid flera tillfällen pekat på hur en stor del av det pedagogiska etablissemanget drivs av ideologi snarare än av vetenskap - därav Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget (PIE). 

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad...


Dec 13, 2019

I detta poddavsnitt talar jag med Tommie som är enhetschef på en avdelning som jobbar för att hjälpa skolor att få elever som har blivit hemmasittare till skolan. Ett vanligt och svårt problem. Det är inte så att vi under detta samtal presenterar facit men förhoppningsvis kan det vara en inspiration till att...


Dec 6, 2019

Peter Fägersten; vän, lärare, rektor och kollega, har varit min följeslagare ända sedan komvux. Under många år har vi haft diskussioner om många olika ämnen. I det här poddavsnittet har jag bett Peter tala om Erich Fromm och flykten från frihet, som även är titeln på en bok han skrivit.

I detta avsnitt...