Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Feb 1, 2020

Vilket ledarskap kräver en mångkulturell skola? Egentligen vilken skola som helst i vilket område som helst?

Henrik Ljungqvist på Ronnaskolan i Södertälje är en rektor som tydligt visar hur viktigt det är med ledarskapet, från skolledning och ner till eleverna. Höga förväntningar på personalen och på eleverna. 

Ronnaskolan har under Henriks ledning gått framåt mycket när det gäller elevernas resultat. Från att 2014/15 haft ett genomsnittligt meritvärde på 171 och en behörighet till yrkesprogram på 42% ligger de senaste siffrorna på 228,3 i genomsnittligt meritvärde och en behörighet till yrkesprogram på 78%. En remarkabel upphämtning. 

Noterbart är att vid den stora flyktingvågen 2014/15 tog Södertälje emot många nyanlända. Utan att ha någon insikt i fakta är det nog inte en så vidlyftig gissning att Ronnaskolan fick ta emot en hel del nyanlända. 

Lyssna på Henrik och hans tankar om ledarskap och arbetet i en mångkulturell skola.

Trevlig lyssning!