Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Sep 25, 2020

”Den språkfattige blir hämmad i sin sociala kontakt med andra (vilket leder till isolering och ensamhet). Förmågan att utvecklas intellektuellt och emotionellt reduceras; p g a den språkliga otillräckligheten kan man inte inhämta och bearbeta kunskaper, analysera problem, argumentera och ifrågasätta på...


Sep 18, 2020

Marcus Larsson, en halvan av tankesmedjan Balans, hade beskrivit det svenska skolsystemet i allmänhet och friskolesystemet i synnerhet. Jag var tvungen att bege mig till Göteborg för att få en pratstund med Marcus. En dryg timmes samtal skulle kunnat varit minste det dubbla.

Lyssna!!!


Sep 5, 2020

Ledarskap är ett ämne som sällan diskuteras när det gäller skola. Läraren ska vara ledare i klassrummet brukar det heta och rektorn ska vara pedagogisk ledare. Ändå uppdagas det gång på gång att det brister just i ledarskap och informella ledare får ta makten - oavsett om det gäller lärare eller...


Jul 23, 2020

Pia Enochsson är en statstjänsteman som jag träffade när jag besökte Myndigheten för Skolutveckling (MSU) för att presentera ett projekt som jag skissat på när det gäller läsning och sökte sponsring för detta. Med projektet blev det ingenting, bara att jag nämnde Läsutvecklingsschemat (LUS) blev det...


Jul 11, 2020

Följer du skoldebatten? Ja, då har du inte missat Sara Bruun. Från Skånes slätter skickar Sara ut sitt budskap om hur viktig skolan och lärarkåren är. Sara är kolumnist i Skolvärlden, skriver debattartiklar och bloggar.

Jag tog mig till Höör, drygt fem mil norr om Malmö för att träffa Sara och samtala om...