Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Oct 11, 2019

De senaste två åren har Tankesmedjan Balans varit aktiva när det gäller att granska offentlig verksamhet, framför allt kommunerna när det gäller skola, vård och omsorg. Det är Marcus Larsson och Åsa Plesner som utgör denna lilla tankesmedja som har granskat samtliga kommunala budgetar, det vill säga 290...


Oct 3, 2019

Under många år har Per Måhl varit en av de ledande experterna gällande bedömning och betygssättning. Han har skrivit många artiklar kring ämnet och ett tiotal böcker.

I boken Betyg - men på vad?, problematiserar Per Måhl vad det är för fel på det relativa betygssystemet. I böckerna Betygsättning - en...


Sep 29, 2019

Specialläraren Jan Henning Pettersson berättar om de konkurshotade eleverna. Alltså de elever som har svårt i skolan och som är på väg utför i skolarbetet.

Hur kommer det sig att svensk skola tar emot entusiastiska och energifull elever i förskoleklass och 10 år senare lämnar i från sig elever där 20% av...


Sep 19, 2019

Bo Sundblad har varit som en mentor för mig, vilket kanske inte har undgått någon. Jag vill så klart förmedla en hel del av den kunskap och erfarenhet som han sitter på genom att ha honom som ständigt återkommande gäst på min podd.

Vad är undervisning? Vad är lärarledd undervisning? Det verkar som om inte...


Sep 19, 2019

En poddlyssnare hörde av sig till mig med önskemål om att Johan Wennström skulle vara gäst. Och vilket härligt samtal det blev.

Johan Wennström är forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Wennström har disputerat inom statsvetenskap och har producerat en lång rad artiklar och skrifter, en hel...