Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Feb 15, 2020

Resultatstyrning - vad är det? Väldigt ofta klumpas mål- och resultatstyrningen ihop med det förhatliga New Public Management (NPM). Som om det vore en del av NPM.

Visst kan det vara så men att politiker och tjänstemän använder mål- och resultatstyrningen synonymt vilket är olyckligt. Detsamma när det gäller...


Feb 8, 2020

Sven Ginsburg har under lång tid varit inblandad i svensk skola i olika sammanhang. Genom att skriva utredningar, intervjua och vara delaktig i företaget Domiga, som jag som rektor jobbade med på Vikingaskola i projektet "Steget före" har Sven kunnat betrakta svensk skola. 

I detta samtal får vi ta del av Svens...


Feb 1, 2020

Vilket ledarskap kräver en mångkulturell skola? Egentligen vilken skola som helst i vilket område som helst?

Henrik Ljungqvist på Ronnaskolan i Södertälje är en rektor som tydligt visar hur viktigt det är med ledarskapet, från skolledning och ner till eleverna. Höga förväntningar på personalen och...


Jan 18, 2020

Tankekvaliteter - vad är det? 

Inom NO- och SO-ämnena myllrar det av begrepp, t.ex. densitet, migration, nativitet men vad innebär dessa begrepp? Det handlar inte om att eleverna ska lära sig definitionen av begreppen utantill i någon slags mekanisk inlärning, utan att undervisningen ska klä begreppen.

Det...


Jan 11, 2020

En fråga som jag ständigt undrar över är varför svensk skola har så många barn som inte läser tillräckligt bra. I många sammanhang och tillfällen har jag ställt frågan ifall det går att få alla elever att läsa flytande på tre år, alltså på lågstadiets årskurs 1-3. ”Självklart”, svarar alla...