Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd

Aug 21, 2019

Fredrik Andersson är svensk- och SO-lärare i Sjöbo kommun i Stockholm. Han är också kommun- och disktriksombud för Lärarnas Riksförbund samt skyddsombud.

Fredrik har uppmärksammats för att han nyligen har anmält Sjöbo kommun till Skolinspektionen för att se vilket ansvar politikerna måste rent ekonomiskt...


Aug 10, 2019

Under många år har Haninge kommun lagt ner tid, energi och resurser på att utbilda personal i Collaborative and Proactive Solutions (CPS). Det är den amerikanska psykologen Ross Greene som har utformat en icke konfrontatorisk samtalsmetodik. I det här poddavsnittet samtalar jag med Michelle som idag arbetar...


Aug 8, 2019

Jan Skirfors: Att överleva som lärare i en mångkulturell skola.

När jag började som lärare på Jordbromalmsskolan jobbade Janne som matte- och NO-lärare. Han var en av kulturbärarna på skolan. Jag minns att jag ställde några frågor till honom, bland annat hur de orkade med att dåvarande rektorns...


Jul 29, 2019

Rektorspoddens återkommande gäst är läsforskaren och pedagogen Bo Sundblad, pappa till Läsutvecklingsschemat (LUS). I många år har Bo Sundblad föreläst om läsning, resultatuppföljning, prov & betyg, pedagogiska utgångspunkter och mycket mer. Bo Sundblad är lektor på Stockholms Universitet och har en...


Jul 29, 2019

Ingen som intresserat sig för skolutveckling har väl undgått Hamid Zafar. Rektorn som själv kom som flykting från Afganistan vände utvecklingen på Sjumilaskolan, en skola som ligger i den segregerade förorten Biskopsgåren i Göteborg. Från bråk och stök, med ett vite i mångmiljonklassen från...