Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Apr 5, 2021

Det är intressant att Skolverkets tjänstemän så kategoriskt avfärdar Per Måhls inspel om Skolverkets förslag till nytt betygssystem. Jag menar, Per Måhl har ju varit sakkunnig i betygsberedningen, skrivit fyra böcker kring betyg och bedömning och otal artiklar. Per Måhl är verkligen expert och trots det avfärdas han.

I det här poddavsnittut talar jag med Per Måhl angående hans artikel i Skola och Samhälle som rönte så stor debatt. Vi talar om stycke för stycke där Per får berätta om texten.