Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Apr 10, 2021

Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarnas förening, skrev 5/4-21 en debattartikel i Dagens Nyheter (DN) där han synliggjorde den marginalisering som skett på läromedelsfronten. Tagen av artikelns innehåll bestämde jag mig för att kontakta Per Kornhall för att fråga honom ifall han hade tid för en pratstund om detta förfall. Till min glädje fick vi ett bra samtal över telefon.

Verkligen skrämmande hur denna utveckling har skett i det tysta och inte uppmärksammats av någon debattör - inte heller jag har tagit upp denna fråga.

För vem drabbar det? Egentligen alla elever, men framförallt de som inte har skriven text i sin hemmiljö eller en tradition av att läsning och studier. Alltså en marginalisering och ett klassamhälle redan på skolnivå.