Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Apr 24, 2021

I årtionden har riksdagspolitiker lyft fram hur viktigt läraryrket är och att man måste värna lärarkåren. Ändå har det blivit värre och värre för lärare när det gäller både arbetsbörda och ansvar. Trots höga rop om administrationshelvete och bristande nationella prov och urusel kursplan har ingenting hänt. Ingenting!

I detta poddavsnitt samtalar jag med pedagogen och läsforskaren Bo Sundblad om nedmonteringen av läraryrket.

Trevlig lyssning!