Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Feb 27, 2021

Läsutvecklingsschemat (LUS) är en baktalat instrument. Vad beror det på? Kanske var Bo Sundblad före sin tid eller också var det så att den genren som står för den naturvetenskapliga sättet att se på läsning har varit för starka och vunnit läskriget. Ni vet det läskrig som rådde mellan olika företrädare för vad läsningen var.

I det här poddavsnittet kommer vi tala om vad LUS är och inte är.

Trevlig lyssning!