Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Mar 29, 2021

Forskarna som hade myntat begreppet fonologisk medvetenhet; Usha Goswami, professor i neurologisk forskning med fokus på kognitiv utveckling, Camebridge University och Peter Bryant, professor i utvecklingspsykologi, Oxfort University hade kommit till en makalös upptäckt:

”Vi har tvingats komma till två obekväma slutsatser – obekväma, i alla fall, för författarna till en bok om fonologisk medvetenhet och läsning.

Det första är att det finns mycket lite direkt evidens för att barn som lär sig läsa är beroende av relationen mellan bokstav och ljud. 

Den andra att det finns en hel del evidens för att barn lätt och naturligt lär sig läsa på andra sätt. (Goswami an Bryant 1990:46)”

Ett sådant kritiskt självmedvetande är, hur som helst, uppenbarligen inte tillfinnandes hos många av dem som använder konstruktionen fonologiskt medvetande.”

Frågan är om lågstadie- och speciallärare har det modet? Eller om falangen av psykologer som ser på läsningen utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv? Den sistnämnda gruppen har nog inte modet att ompröva sina ställningstaganden - det är alldeles för mycket prestige och makt som står på spel. Lika bra att låta tusentals elever misslyckas i stället. Man står ju sig själv närmast.

I det här poddavsnittut talar jag med läsforskaren Bo Sundblad om fonologisk medvetenhet.

Trevlig lyssning!