Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Jul 18, 2019

Anders Fransson är lokalpolitiker i Norrtälje kommun. Som gäst i rektorspodden representerar han inte sitt parti utan är gäst som Anders Fransson.

Anledningen till att jag vill att Anders ska vara med är för att lyfta fram det politiska och lokala perspektivet.

Även om du som lyssnare inte håller med Anders eller tycker att han pratar i nattmössan så är det intressant att höra hur Anders är engagerad i skolfrågor.

Anders får ju även representera den lokala politikern som inte är sakkunnig i pedagogik, något som han inte är ensam om. Många lokalpolitiker i Sveriges alla 290 kommuner har idéer om hur skolan ska fungera men saknar pedagogisk utbildning.