Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Dec 13, 2019

I detta poddavsnitt talar jag med Tommie som är enhetschef på en avdelning som jobbar för att hjälpa skolor att få elever som har blivit hemmasittare till skolan. Ett vanligt och svårt problem. Det är inte så att vi under detta samtal presenterar facit men förhoppningsvis kan det vara en inspiration till att intressera sig för problematiken och kanske få tips. 

Trevlig lyssning!