Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Jun 25, 2019

Hösten 2004 tog jag emot Sara och hennes klasskompisar som SO-lärare och mentor på Jordbromalmsskolan i Jordbro. Sara skulle börja årskurs 6 och hade gått i årskurs 4 och 5 i särskolan. Saras mamma var arg som ett bi och tyckte att skolan inte hade erbjudit Sara en god utbildning och därför krävde hon att Sara skulle gå i en vanlig klass. Sara var inskriven i särskolan och gick i min klass och hade mig som mentor, så kallat omvänt integrerad. Fyra år senare var hon utskriven ur särskolan. Jag tror inte Saras upplevelse är unik, utan många elever har upptäckt detta. Lyssna på Saras berättelse. Det går att läsa i min bok Yrke: Lärare en mer fördjupad beskrivning av Sara. Boken kan du beställa genom att skicka ett mail till johankant@hotmail.com eller rektorspodden@johankant.se.