Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Oct 16, 2020

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med beprövad erfarenhet menas den tysta kunskap som lärarkåren sitter på är inte vatten värd. I debatten är det kunnande som finns inom lärare inte vatten värd. Hur ofta hör du lärare som deltar i den offentliga debatten hänvisa sina påstående till den erfarenhet hen har?

Däremot hörs det ganska ofta ”vetenskapen säger” eller ”enligt forskning”. Fast när det gäller att vara noggrann när det gäller grundläggande forskningsmetodik inom pedagogiken ligger inte så värst högt på prioritetslistan. Jag har själv på bloggen lyft upp hur det fuskas, t.ex. Ruth Butler 1988 eller Betygens geografi.

Betyg och bedömning är kanske det område som den ideologiska debatten där det forskningsfuskas mest.

Vi har tidigare i år talat om just vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet men jag anser att det är viktigt att åter ta upp detta ämne då jag anser att lärares tysta kunskap inte väger tungt i debatten. 

Trevlig lyssning!