Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Sep 29, 2019

Specialläraren Jan Henning Pettersson berättar om de konkurshotade eleverna. Alltså de elever som har svårt i skolan och som är på väg utför i skolarbetet.

Hur kommer det sig att svensk skola tar emot entusiastiska och energifull elever i förskoleklass och 10 år senare lämnar i från sig elever där 20% av pojkarna inte kan läsa samt en ganska stor grupp som inte är behöriga till nationellt program på gymnasiet? 

Jan Henning Pettersson har utifrån sin långa praktik som speciallärare, bland annat på skoldaghem, kategoriserat olika typer av elevgrupper med svårigheter. Vad använder dig sig av för metoder för att slippa skolarbete? Bara för att slippa det svåra skolarbetet eller komma undan så lätt som möjligt.