Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


May 28, 2020

De nationella proven bidrar till en ständig diskussion inom skolan. Hur ser frågorna ut? Bedömningsmallen? Omfånget och tidsåtgången? Ständiga frågor lyfts upp till diskussion och av lärarkåren.

I det här poddavsnittet samtalar högstadielärarna Anna och Helena om hur nationella proven ställer en hel del frågor hos lärarkåren men även bidrar till osäkerhet när det gäller bedömning och stress hos eleverna.

Trevlig lyssning!