Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Jul 29, 2019

Rektorspoddens återkommande gäst är läsforskaren och pedagogen Bo Sundblad, pappa till Läsutvecklingsschemat (LUS). I många år har Bo Sundblad föreläst om läsning, resultatuppföljning, prov & betyg, pedagogiska utgångspunkter och mycket mer. Bo Sundblad är lektor på Stockholms Universitet och har en gedigen forskarbakgrund. Dagen innan hans och dåvarande hustrun Birgita Allards doktorsavhandling skulle upp för disputation och en opponent i publikt forum skulle ställa frågor till Sundblad och Allard angående avhandlingen, blev makarna lurade att avbryta processen. Med andra ord är Bo Sundblad doktor i pedagogik, utan examen. Mer om detta justitiemord i ett senare poddavsnitt.

Detta avsnitt handlar om hur läraren genom undervisning kan disciplinera klassen. När ordet disciplin nämns ryggar en del tillbaka och tankarna far iväg till Stig Järrels roll Caligula i filmen Hets. Det är det pedagogiska etablissemanget som har fått dig att tro att disciplin handlar om förtryck. Men disciplin handlar om fokusering på rätt saker. I det här poddavsnitter berättar Bo Sundblad hur det hela hänger ihop.

Trevlig lyssning!