Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Apr 19, 2020

Sällan finns fritidshemmet med i diskussionen när svensk skola debatteras. Vad kan fritids bidra till när det gäller lärandet i skolan? 

Sedan några år tillbaka har fritids verksamhet tydliggjorts i styrdokumentet Lgr 11 samt när det gäller lagstiftning att skolan behöver ha en fritidspedag eller fritislärare som ansvarig för att skolan ens ska kunna bedriva fritids. 

I detta avsnitt av rektorspodden samtalar jag med fritidspedagogen Henning om fritidshemmets roll för lärande och den samlade skoldagen. 

Vi försöker komma åt vad det är som fritids kan bidra med och hur man kan tänka kring fritids roll. På min blogg kan du ta del av de dokument som Henning tar upp i podden och som han så gentilt delat med sig av.

Trevlig lyssning!