Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Mar 7, 2020

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt styrdokumenten. Men vad betyder det? Vem påstår att något är vetenskapligt eller inte? 

Just vetenskaplig grund har en oerhört stark status, men varför är det si och så med den grundläggande vetenskapsmetodik? Vet lagstiftaren om det? Bryr sig lagstiftaren om det? Utvärderas detta? Jag tror inte det.

Men beprövad undervisning, alltså den tysta kunskapen hos lärare, har inte särskilt hög status. Ingen verkar vilja ta reda på vad skickliga lärare gör i klassrummet. Vad händer i klassrummet och hur gör läraren för att få mer eller mindre alla elever att uppnå kunskapskraven? Att sätta ord på lärarens tysta kunskap. Den empirin vore intressant att med vetenskapliga metoder gå ut och kartlägga.

Det finns dock två idétraditioner som väldigt få verkar vara medvetna om, t.ex. naturvetenskapligt och humanvetenskapligt perspektiv. Skolan har varit styrd av naturvetenskapligt perspektiv, eller behavioristiskt perspektiv.

Här diskuterar jag och läsforskare Bo Sundblad kring de olika begreppen. Även om jag personligen är kritisk till behavioristisk perspektiv (naturvetenskap) är detta poddinlägg inte en attack mot dagens skola utan ett inlägg för att tala om dessa två idétraditioner. Lyfta diskussionen för att få en ansats till att tänka till kring dagens skolans bakgrund och innehåll.

Trevlig lyssning!