Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Jul 29, 2019

Roy var tidigt ute att kommentera på min blogg. Dessvärre skickade han ett mail till mig där han berättade vem han var och de omständigheter till varför han ville kommentera anonymt. Roy kände sig pressad att inte vara så frispråkig som han varit för det annars skulle ske repressalier mot honom. Jag gjorde en överenskommelse med Roy att kommentera under ett fingerat namn. När jag åkte på semester till Halmstad passade jag på att träffa Roy och genom åren har det blivit några möten. Roy har sin bakgrund i ett arbetar- och föreningshem vilket också har styrt hans lärargärning. Alla elever ska ha rätt att lära sig, arbetarrörelsens bildningstanke ligger inte långt borta. I det här avsnittet berättar Roy om sin väg in i skolan och att han som lärare inte riktigt kände sig så bra som han ville vara, vilket ledde honom till att utbilda sig till speciallärare. Trevlig lyssning!