Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Jul 18, 2019

I många år har Lev Vygotskijs pedagogik lyfts fram och hyllats. Varför undrar jag? När Vygotskilj diskuteras lyfts den närmsta utvecklingszonen fram, den så kallade proximala zonen. Det eleven kan göra tillsammans med läraren i grupp kan eleven senare göra själv. Läraren använder sin undervisning för att formligen dra upp eleverna till nästa utvecklingzon.

Jag tror att alla lärare har varit med om detta häftiga fenomen. Men sen då? Vad är det som gör Vygotskilj så stor?

Jag ställde frågan till läsforskaren och pedagogen Bo Sundblad som problematiserar Vygotskij. Vill du läsa mer om den kulturhistoriska skolan föreslår jag dig att börja med antologin ”Utvecklingspsykologiska teorier” där Espen Jerlang är redaktör. Boken är en mycket god väg in i pedagogikens olika teoribildningar.

Trevlig lyssning!