Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Feb 8, 2021

Den senaste tiden har det varit en stor snackis i skoldebatten om hur Skolverket på något sätt vill införa någon slags relativ bedömning. En person som reagerade på detta är betygsexperten Per Måhl som var gäst i Rektorspodden 24/2-21 (avsnitt 2). Men hur kan man förstå Skolverkets svar och deras vilja att återinföra någon form av relativ bedömning? Detta diskuterar jag med Bo Sundblad, betygsexpert och lektor i pedagogik, i akt och mening att komma bakom diskussionen och förstå vad det är som driver dessa människor.

Trevlig lyssning!