Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Dec 28, 2019

Vad är det för skillnad på fenomen och förklaring? Ganska ofta blandas dessa begrepp ihop där ett fenomen inte lämnas mer än en förklaring Kanske kan det finnas olika tänkbara orsaker till ett fenomen.

I detta poddavsnitt talar Bo Sundblad om vetenskapsteori och hur svensk högskola och universitet inte har traditionen av att ha en god vetenskapsteori i första läget. Alltså att studenterna inte på studs när de börjar sin utbildning får en grundläggande utbildning i vetenskapsteori. 

Bo Sundblad är själv lektor i pedagogik och ägnade många år åt att forska på Stockholms Universitet.

Trevlig lyssning!