Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Dec 21, 2019

Ganska länge har jag bloggat om skillnaden mellan vetenskap och ideologi. Jag har vid flera tillfällen pekat på hur en stor del av det pedagogiska etablissemanget drivs av ideologi snarare än av vetenskap - därav Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget (PIE). 

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alltså, skolan ska INTE vila på ideologi och beprövad erfarenhet. 

Jag har träffat Bo Sundblad för att tala om skillnaden mellan vetenskap och ideologi i akt och mening att försöka problematisera kring detta. För ideologin smyger sig in och t.ex. lärarutbildningen är ganska hårt styrd av ideologi.

Här blir det problem med att skolan ska vila på vetenskaplig grund.

Trevlig lyssning!