Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Dec 6, 2019

Peter Fägersten; vän, lärare, rektor och kollega, har varit min följeslagare ända sedan komvux. Under många år har vi haft diskussioner om många olika ämnen. I det här poddavsnittet har jag bett Peter tala om Erich Fromm och flykten från frihet, som även är titeln på en bok han skrivit.

I detta avsnitt bryter vi vid ett tillfälle på grund av att jag inte gjort tillräcklig research. Erich Fromm kommer från Tyskland och inte från USA som jag i första läget påstod. Dåligt kan man tycka, men mina ursprungliga minnen från Fromm efter att ha läst boken var så övertygande att det blev som det blev. Egentligen var det själva samtalet om skolan utifrån detta som jag ville åt. Jag rekommenderar alla att läsa denna bok.

Trevlig lyssning!