Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Nov 14, 2019

Annas son hamnade i konflikt i skolan. Anna som är jurist och ensamstående förälder försökte få till en bra kommunikation med skolan för att det skulle bli bättre för sonen. Anna försökte inte bortförklara Olivers beteende eller påstå att han var oskyldig. 

Men att sonen hade en annan hudfärg och att han gång på gång var utsatt för kränkande behandling särskilt från en specifik elev var påfrestande. Oliver var hackkyckling.

Anna ville ha ett bra samarbete med skolan för att få till en lösning. Där och då kommunicerade skolan dåligt; det tog lång tid att svara på mail, vissa gånger svarade man inte alls och dessutom skylde skolan ifrån sig.

När problemen fortsatte och skolan inte tog tag i situationen kände Anna att hon var tvungen att göra en polisanmälan och en anmälan till Skolinspektionen. Då agerade skolan.

Lyssna på Annas historia kring kommunikation med henne som vårdnadshavare. Jag tror inte att Annas upplevelse är unik och jag tror att skolan generellt har en hel del förbättringsområden. Vi läser en hel del om föräldrar som beter sig illa och detta känner jag igen från egen erfarenhet. 

Men skolan har också ett ansvar att lyssna på elever och vårdnadshavare och göra skolan till en bra arbetsplats för alla.

Trevlig lyssning!