Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Nov 8, 2019

Om du har tre år på dig - hela lågstadiet - kan man få alla elever att läsa flytande då? Ja, säger alla som jag hört få den frågan. När jag ställer följdfrågan om varför vi inte gör det då? Blir det tyst.

Ja, varför gör vi inte det? När vi vet att läsningen har en avgörande del för all inlärning - en elev som läser som en gud får betyg i samtliga ämnen. Ändå lämnar 20% av pojkarna grundskolan efter 9 år och kan inte läsa tillräckligt bra - varför? Hur är det möjligt? 

Denna gåta ska jag grotta vidare i framöver.

I det här poddavsnittet berättar den erfarna lågstadieläraren Annie hur hon jobbar med läsningen för att få alla elever att innan julen i årskurs 1 ha kommit igång med sin läsning. I klassrummet, indelade i nivågrupper, får eleverna läsa och sedan går Annie runt och sitter med de olika grupperna.

 

Trevlig lyssning!