Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Dec 30, 2020

Vilken roll spelar samspelet mellan lärare och elev? En hel del skulle nog de flesta säga - men vad innebär det? Och hur kan det konkret se ut? I ett samtal med Bo Sundblad, läsforskare och pedagog, samtalar jag om detta samspel. Det blir en hel del stickspår, vilket det inte sälla blir under ett dynamiskt samtal.

 

Trevlig lyssning!