Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Dec 25, 2020

I ett samtal med läsforskaren Bo Sundblad talar vi om resultatuppföljningen och den effekt den har på läraren och skolan. Vad är det som händer när man följer upp resultat kontinuerligt under läsårets gång?

  • Vad händer med organisationen?
  • Vad kan man göra med resurserna (dvs lärartid)?
  • Vad går det att se hos de enskilda eleverna?
  • Vad inträffar hos läraren när denne ser att dess arbete ger resultat?

Någonting positivt händer med lärarorganisationen och i dessa dystra Covid-tider kommer resultaten som ett ljus i mörkret.

Trevlig lyssning!