Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Oct 31, 2019

Planering har alltid varit en viktig del i läraryrket. Med Lgr 11:s kursplan har lärarens planering blivit viktigare än någonsin eftersom texten är så enormt abstrakt. 

Viktigt att hålla koll på learning outcome - förväntat resultat. Vilka kunskaper är det läraren vill att eleven ska uppnå? 

Genom att ha en bra planering går det att kommunicera med elever och föräldrar vad de ska förväntas de ska göra i skolan. 

  • Förväntat resultat.
  • Aktiviteter för bedömning.
  • Hur bedömning ska gå till.

Denna planering kopplas ihop till kursplanen. Därefter planerar läraren hur undervisningen ska gå till.

Trevlig lyssning!