Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Oct 25, 2019

I skoldebatten förekommer emellanåt begreppet anknytning - men vad innebär det? I det här poddavsnittet berättar Björn Neubeck, som är behandlare, om vad det innebär att anknyta till människor och primärt då skolelever. 

 

Själva anknytningsteorin kommer ursprungligen från engelska psykoanalytikern John Bowlby. Vill du veta mer och kolla mina referenser föreslår jag att du går in på johankant.se för att läsa mer.

 

Trevlig lyssning!