Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Oct 18, 2019

I våras blev jag fullständigt golvad av Micael Kallins artikelserie ”De osynliga” på nättidningen Kvartal. Det journalisten Micael Kallin beskrev var det som jag hade mött i mitt arbete som lärare och rektor. Rikare hade blivit rikare och fattiga hade blivit fattigare.

En hel del av mina elevers vårdnadshavares köpkraft hade minskat betydligt. Utförsäkrade, sänkta bidrag och en sänkt levnadsstandard. Vända på varende krona för att få mat för dagen, inga utflykter under sommarmånaderna - semester fanns inte på världskartan och när det var dags för vinterkläder blev det ärvda eller begagnade kläder - inte sällan för små.

Genom artikelserien går Micael Kallin igenom hur riksdagspolitikerna har tagit beslut som innebär att inkomstklyftorna ökar. 

Trevlig lyssning!