Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Oct 9, 2020

Hans-Albin Larsson är professor i historia med specialitet mot bland annat skolhistoria och didaktik. Under decennier har han följt svensk skolas utveckling och de aktörer som varit delaktiga att få skolan dit den är idag. Intressant? Det tycker jag verkligen.

Trevlig lyssning!