Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Oct 1, 2020

Hammarkullen - ett av de särskilt utsatta områdena enligt polisen, styrt av en kriminell släkt som enligt boken Familjen, bygger på en hederskultur. Alltså det som i senaste tidens debatt kallas för Klankriminalitet.

Barnen på Hammarkullsskolan ser de gråa husen ett par hundra meter från skolgården och några elever bor även på dessa adresser där försörjningsstöd, arbetslöshet, utanförskap och segregation är vardag.

Men är allt så nattsvart? Nej, för på Hammarkullsskolan är Linnea Lindqvist rektor. En engagerad och debattglad kvinna som kämpar mot segregation och ständiga neddragningar av resurser i skolan. Linnea har gjort sig känd för att vara en av initiativtagarna till Lärarupproret och hon är ständigt med och lyfter fram det arbete som tankesmedjan Balans presenterar.

Nu är Linnea även aktuell med boken En tickande bomb - en bok om skolsegregation.

Trevlig lyssning!