Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Sep 19, 2019

Bo Sundblad har varit som en mentor för mig, vilket kanske inte har undgått någon. Jag vill så klart förmedla en hel del av den kunskap och erfarenhet som han sitter på genom att ha honom som ständigt återkommande gäst på min podd.

Vad är undervisning? Vad är lärarledd undervisning? Det verkar som om inte riktigt alla känner till det och att det tolkas in lite vad som helst när det gäller lärarledd undervisning. I värsta fall räcker det för en del att en lärare är i klassrummet så är det lärarledd undervisning.

Att ha en genomgång på tavlan i 10 minuter för att eleverna därefter självständigt ska jobba i sina böcker eller med uppgifter är inte lärarledd undervisning. Med lärarledd undervisning menas att läraren under hela lektionen leder samtalet i klassrummet. Går igenom, problematiserar, slänger ut frågor, fördelar ordet, problematiserar på tavlan/smartboarden, ställer nästa fråga, låter eleverna diskutera i triogrupper under 2 minuter, lyfter upp en ny diskussion. Givetvis kan det vara så att eleverna behöver jobba på med uppgifter emellanåt, men undervisning behöver vara utgångspunkten.

Eftersom podden tidigare har tagit upp just undervisning talar Bo Sundblad i detta om Hayakawa som var en amerikansk psykolog och lingvistiker. Enligt Hayakawa är vandringen upp och ner på abstraktionsstegen mycket viktigt för att undervisningen ska bli riktigt bra. En skicklig lärare eller föreläsare behärskar abstraktionsstegen. Alla kan lära sig den bakomliggande kraften kring abstraktionsstegen och använda den i sin planering av god undervisning.